Śpiew na wejście:

1.     Wejdźmy do Jego bram

2.     Oto jest dzień

3.     Święte Imię Jezus

4.     Łaską jesteśmy zbawieni

5.     Jeden jest tylko Pan tutaj jest Jego Dom

6. Jezus najwyższe Imię

Śpiew na ofiarowanie:

1.     Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me

2.     Szukajcie wpierw Królestwa Bożego

3.     Bóg Adonai Ojciec wszystkich nas

4.     Wspaniały Dawco miłości

5.     Przyjdź z pokłonem ludu Boży

Śpiew na Komunię :

1.     Zapraszasz nas Jezu byśmy przyszli

2.     Nie zabraknie mi nigdy chleba

3.     Wierzę w ciebie Panie coś mnie obmył z win

4.     Pan jest pasterzem moim

5.     Idzie mój Pan

6.     Ja jestem drogą prawdą i życiem

7. Błogosławcie Pana

8. Jezus Najwyższe Imię

9. Chlebie najcichszy

Śpiew po Komunii :

1.     Kiedy dusza śpiewa

2.     Raduje się dusza ma

3.     Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń

4.     Dotknął mnie dziś Pan

5.     O wychwalajcie Go wszystkie narody

6.     Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie

Śpiew ma zakończenie Mszy Św.:

1.     Bardzo dobra jest rodzina

2.     Jestem rybakiem Pana

3.     Gdy uczniów swych posyłał Pan

4.     Bóg tak umiłował Świat

5.     Tyś jak skała tyś jak wzgórze

6.     Murarz wielkie domy stawia

7.     My jego dzieci zrodzone z cierpienia

Śpiew na adorację:

1.     Bóg jest tu

2.     Panie wielbię Cię

3.     Jezus jest tu

4.     Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas jak

5.     To mój Pan wiele mi uczynił

6.     Kocham Ciebie Jezu

Śpiew na różaniec:

1.     Maryjo Matko mojego wezwania

2.     O cudowna Maryjo

3.     Po górach dolinach

4.     Mario proszę spraw

5.     Zdrowaś Mario

6.     Matko Chrystusa

7.     Pozwól mi przyjść do Ciebie

8.     Zawitaj Królowo różańca świętego

Śpiew o świętych:

1.Taki duży, taki mały

2.Coś się święci

Śpiew na Chrystusa Króla i adwent:

1. A ja mam Króla w Niebie

2. Jezus to Król

3. Oto idzie mój Bóg

4. A ja czekam na Ciebie mój Jezu

5. Słuchaj Izraelu

6. Świat na Ciebie czeka Panie

7 Poszli w ciemno

Kolędy:

    1. Jezus malusieńki

    2. Gdy śliczna Panna

    3. Mizerna cicha

    4. Ach ubogi w żłobie

    5. Do szopy

    6. Gdy się Chrystus rodzi

    7. Przybieżeli do Betlejem

    8. Dzisiaj w Betlejem

    9. Wśród nocnej ciszy

   10. Pójdźmy wszyscy do stajenki

   11. Lulajże Jezuniu

   12. Cicha noc

 Śpiew na Wielki Post:

1. Panie mój

2. Pan mnie strzeże

3. Tak mnie skrusz

4. Ta krew

5. Mój Zbawiciel

6. Krzyżu Chrystusa

7. Chrystus Wodzem

Śpiew na Wielkanoc:

1. Tobie chór Anoiłów

2. Przyjmij chwałę

3. Jezus zwyciężył

4. Mój Zbawiciel

5. Dotknął mnie dziś Pan

6. Jezus daje nam zbawienie

7. Zmartwychwstał Pan