1. 

 Jezus malusieńki leży wśród stajenki

 Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.2x

 

 Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,

 w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła 2x

 

 Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,

 We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. 2x

 

2

 Gdy śliczna Panna Syna kołysała,

 Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.

 Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, 

 Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

 

 Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,

 Pomóż w radości wielkiej sercu memu.

 Li li li li laj, wielki Królewicu, 

 Li li li li laj, niebieski dziedzicu!

 

 Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,

 śpiewajcie Panu, Niebiescy duchowie

 Li li li li laj mój wonny kwiateczku,

 Li li li li laj w ubogim żłóbeczku

 

3.

  Mizerna, cicha, stajenka licha, 

 Pełna niebieskiej chwały.

 Oto leżący, przed nami śpiący

 W promieniach Jezus mały.

 

 Przed nim anieli w locie stanęli

 I pochyleni klęczą

 Z włosy złotymi, z skrzydła białymi,

 Pod malowaną tęczą.

 

 Wielkie ździweienie, wszelkie stworzenie

 cały świat orzeźwiony

 mądrość mądrości, światłość światłości

 Bóg człowiek tu wcielony

 

4.

 Ach ubogi żłobie,

 Cóż ja widzę w tobie?

 Droższy widok niż ma niebo,

 W maleńkiej osobie 2x

 

 Zbawicielu drogi,

 Jakżeś to ubogi,

 Opuściłeś śliczne niebo,

 Obrałeś barłogi 2x

 

 Czyżeś nie mógł sobie

 w najwiekszej ozdobie

 obrać pałacu drogiego

 nie wtym leżeć w żłobie 2x

 

 

5.

 Do szopy, hej pasterze,

 Do Szopy, bo tam cud!

 Syn Boży w żłobie leży,

 by zbawić ludzki ród.

 

 Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,

 pasterze, grajcie Mu.

 Kłaniajcie się Królowie,

 nie budźcie Go ze snu.

 

 Padnijmy na kolana,

 to Dziecię to nasz Bóg,

 Uczcijmy niebios Pana;

 miłości złóżmy dług.

 

 O Boże niepojęty,kto

 pojmie miłość Twą?

 Na sianie wśród bydlęty,

 masz tron i służbę swą.

 

6.

 Gdy się Chrystus rodzi,

 I na świat przychodzi,

 Ciemna noc w jasności

 Promienistej brodzi.

 

 Aniołowie się radują,

 Pod niebiosy wyśpiewują;

 Gloria, gloria, gloria,

 In excelsis Deo!

 

 Mówią do pasterzy,

 Którzy trzód swych strzegli,

 Aby do Betlejem

 Czym prędzej pobiegli.

 

 Bo się narodził Zbawiciel

 Wszego świata Odkupiciel,

 Gloria…

 

 O niebieskie Duchy

 I posłowie nieba,

 Powiedźcie wyraźnie  

 Co nam czynić trzeba,

 

 Bo my nic nie rozumiemy

 Ledwo od strachu żyjemy

 Gloria…

 

7.

 Przybieżeli do Betlejem pasterze,

 Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

 Chwała na wysokości, chwała na wysokości,

 A pokój na ziemi.

 

 Oddawali swe ukłony w pokorze

 Tobie z serca ochotnego, o Boże!

 Chwała na wysokości...

 

 Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,

 Których oni nie słyszeli, jak żywi.

 Chwała na wysokości...

 

 Dziwili się napowietrznej muzyce

 i myśleli, co to będzie za Dziecię?

 Chwała na wysokości...

 

8.

 Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem

 wesoła nowina,

 że Panna czysta, że Panna czysta

 porodziła Syna.

 

 Chrystus się rodzi,

 nas oswobodzi,

 Anieli grają,

 króle witają,

 pasterze śpiewają,

 bydlęta klękają,

 cuda, cuda ogłaszają.

 

 Maryja Panna, Maryja Panna

 Dzieciątko piastuje,

 i Józef Święty, i Józef Święty

 Ono pielęgnuje.

 

 Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce

 Panna syna rodzi

 Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce

 ludzi oswobodzi.

 

 I trzej królowie i trzej królowie

 od Wschodu przybyli

 i dary Panu i dary Panu

 kosztowne złożyli.

 

9.

 Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 

 wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

 

 Czym prędzej się wybierajcie,

 do Betlejem pośpieszajcie

 przywitać Pana.

 

 2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

 z wszystkimi znaki, danymi sobie.

 

 Jako Bogu cześć Mu dali,

 a witając zawołali

 z wielkiej radości

 

 Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, 

 tyle tysięcy lat wyglądany.

 

 Na Ciebie króle, prorocy

 czekali, a Tyś tej nocy

 nam sie objawił 

 

10.

 Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.

 Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego.

 Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego.

 

 Witaj, Jezu ukochany, od patryarchów wyczekany,

 Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony,

 Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

 

 Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,

 Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy,

 Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

 

11.

 Lulajże, Jezuniu, moja perełko,

 Lulaj ulubione me pieścidełko.

 Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,

 A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

 

 Zamknijże znużone płaczem powieczki,

 Utulże zemdlone łkaniem usteczki,

 Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj!

 A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

 

 Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku,

 Lulajże,wdzięczniuchny świata kwiateczku.

 Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,

 A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

 

12.

 Cicha noc, święta noc,

 Pokój niesie ludziom wszem,

 A u żłóbka Matka Święta

 Czuwa sama uśmiechnięta

 Nad dzieciątka snem. 2x

 

 Cicha noc, święta noc,

 Pastuszkowie od swych trzód

 Biegną wielce zadziwieni

 Za anielskim głosem pieni

 Gdzie się spełnił cud. 2x

 

 Cicha noc, święta noc,

 Narodzony Boży Syn

 Pan Wielkiego majestatu

 Niesie dziś całemu światu

 Odkupienie win. 2x