Śpiew na Komunię :

 

 

 

        

1.      Zapraszasz nas Jezu byśmy przyszli do Twego stołu

Zapraszasz nas Jezu otwierasz serca i drzwi domu

Zapraszasz nas Jezu, bo nas kochasz i na nas czekasz

Idziemy pełni wdzięczności

 

 

 

 

2.      Nie zabraknie mi nigdy chleba        

Nie zabraknie mi nigdy wody         

Bo ty Jezu jesteś chlebem z nieba  

Jezu jesteś źródłem mym.            

 

 

 

3.      Wierzę w Ciebie Panie coś, mnie obmył win,

Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn 

Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać,

W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać

Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram 

Tam przygarniesz nas do siebie.

 

Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,

Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg.

To jest moją prawdą, co oświeca mnie,

Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.

Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz,

Bo Ty Panie jesteś ze mną.

 

 Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc,

 Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc,

 Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża los,

 Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń.

 Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat

 I nic złego mnie nie spotka.

 

 Tobie Boże miłość, wiarę swoją dam.

 W Tobie Synu Boży ufność swoją mam.

 Duchu Święty Boże w serce moje zstąp

 I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb.

 W duszy mojej rozpal żar, siedmioraki dar,

 Daj mi stać się Bożą rolą.

 

        

 

 

 

4.      Pan jest pasterzem moim,

niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie mnie,

nad wody spokojne prowadzi mnie.

 

 

 

5.      Idzie mój Pan, idzie mój Pan.

On teraz biegnie, by spotkać mnie.

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud.                                

On chce Chlebem nas nakarmić,

by nasycić życia głód.

 

 

6.      Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem                 

Powiedział ludziom, gdy wśród nich żył.

Chodź potem skonał w męce na krzyżu,

dla nas jest żywy, jakby tu był.

 

Jezu, ty jesteś tu naprawdę

 blisko o jeden tylko krok.

Tyś na ołtarzu w hostii ukryty,

widzi Cię jednak mej wiary wzrok

 

Dziękuję Ci Jezu za prawdę wiary,

ona mnie uczy jak trzeba żyć.

Dzięki za łaskę, która umacnia,

Bez Ciebie Jezu nie znaczę nic.

 

7.  

Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi

Chwalcie go i wysławiajcie na wieki

 

Chce błogosławić Pana w każdym czasie

Na ustach moich zawsze jego chwała

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu

Niech słyszą pokorni i niech się weselą!

 

Szukałem Pana a On mnie wysłuchał

I uwolnił od wszelkiej trwogi

Spójrzcie na niego, promieniujcie radością

A oblicza wasze nie zaznają wstydu!

 

8. 

Jezus Najwyższe Imię

Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju

Emanuel, Bóg jest z nami

Odkupiciel Słowo żywota

Świety Bóg, Mesjasz prawdziwy

Jedyny Ojca Syn umiłowany

Zgładził grzech ,Baranek na wieki

królów Król i panów Pan


9. 


Chlebie najcichszy otul mnie swym milczeniem

ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność

Przemień mnie w siebie, bym jak ty stał się chlebem

Pobłogosław mnie połam rozdaj łaknącym braciom

a ułomki chleba, które zostaną rozdaj tym

, którzy nie wierzą w swój głód