Śpiew na wejście:

 

 

 

1.     Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,

U Jego tronu oddajmy cześć.

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,

Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,

Rozraduj się w Nim, Światłości twej!

Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

                     

 

 

 

2.    Oto jest dzień, (...), który dał nam Pan, (...),       

Weselmy się, (...) i radujmy się nim, (...).     

Oto jest dzień, który dał nam Pan!               

Weselmy się i radujmy się nim.                          

Oto jest dzień, (...), który dał nam Pan!        

      

 

 

 

 

3.    Święte imię Jezus

Święte imię Jezus 

Jest na ustach mych i w sercu mym 

w mocy Ducha uwielbiam Cię. 

Nie ma w innym Zbawienia, 

Gdyż nie dano nam ludziom 

Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

 

 

 

 

4.    Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać.

Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.           

Wzywasz nas Panie do siebie,                           

Przed Twój w niebie tron.                            

My łaską obdarzeni,                                    

Tobie składamy hołd /2x                              

 

 

      

5.    Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.

Klęknijcie z nami, którzy tu wchodzicie

I razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas,

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu,

Bogu oddajmy cześć.

 


6. Jezus Najwyższe Imię

Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju

Emanuel, Bóg jest z nami

Odkupiciel Słowo żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy

Jedyny Ojca Syn umiłowany

Zgładził grzech ,Baranek na wieki

królów Król i panów Pan