1.

 

Tobie Chór Aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi

Alleluja, Alleluja, Alleluja chwała i cześć.

 

2.

 

Przyjmij Chwałę uwielbienia moc, jesteś godzien wszelkiej czci Jezus, Jezus, śpiewa serce me zmartwychwstałeś na wieki Amen.

 

Pojednałeś nas z Ojcem, wprowadziłeś Pokój przez swój Krzyż Bóg darował Tobie Imię Jezus panów Pan i wywyższony Król.

 

3.     

Jezus zwyciężył to wykonało się, szatan pokonany Jezus złamał śmierci moc,  Jezus jest Panem o Alleluja po wieczne czas Królem królów jest.

 

 

Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem On jest Panem ziemi tej.

 

4.

 

Mój Zbawiciel On bardzo kocha mnie, ja nie wiem czemu miłością darzy mnie, On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce /będę, będę mieszkał razem z Panem mym. x2

 

5.

 

Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.

 

Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.

 

Więc wszyscy razem chwalmy go za to że trzyma nas ręką swą.

 

6

 

Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam,

 

Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

 

 

Jezus siłą mą Jezus pieśnią mego życia, Królem wiecznym on niepojęty w mocy swej, w Nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj, sam mi podał dłoń bym zwyciężał w każdy dzień.

 

 

W jego ranach uzdrowienie w jego śmierci życia dar, jego krew to oczyszczenie jego życie chwałą nam.

  

7.

 

Zmartwychwstał Pan niebiosa głoszą chwałę,

 

któż tak jak On dotyka nas miłością swą.

 

 

Na wieki żyje Król, Baranek święty Pan i przed Nim składam hołd Wywyższam Jego moc.

 

Ogłosić chcę zmartwychwstałego Pana moc,

 

On życie dał przez śmierć pojednał cały świat.