Śpiew po Komunii :

 1.  Kiedy dusza śpiewa,

Kiedy serce prosi,

Wtedy czuję jak

Duch Twój mnie unosi

 

 2.  Raduje się dusza ma wielbi Pana swego

Będę Ci śpiewał z całej siły

Sławić Cię będę za Twe dzieła

Będę Ci śpiewał z całej siły

Błogosławić będę Twoje imię

Jest miłosierny Pan zastępów

Moc Jego ramienia nad swym ludem

Pan mój zbawca

 

 3.  Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń

Chwała Barankowi /2x

Alleluja /3x     Chwała i cześć.

 

 4.  Dotknął mnie dziś Pan 

I radość ogromną w sercu mam (Alleluja) 

Z tej radości chce 

Śpiewać i klaskać w dłonie swe 

Więc wszyscy razem chwalmy Go 

Za to, że trzyma nas ręką swą

 

 

 5. O wychwalajcie Go wszystkie narody,

I wysławiajcie Go wszystkie ludy.

Jego łaskawość nad nami potężna.

A Jego wierność trwa na wieki.

O Alleluja, alleluja…

 

 6. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,

chwała i cześć Jezusowi,

chwała, niech będzie chwała, tak,

Jemu chwała i cześć.