1.

Panie mój wiesz że Cię kocham Ty wszystko wiesz miłuję cię

 

2.

                                       

Pan mnie strzeże , Pan mnie strzeże czuwa nade mną Bóg

On jest moim cieniem. Czuwa nade mną Bóg x 3  Mój Bóg.

 

3.

                

Tak mnie skrusz , tak mnie złam tak mnie wypal Panie

Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty,  Jedynie Ty

 

4.

     

Ta Krew z grzechu obmywa nas, ta Krew czyni nas bielszym   od śniegu ta Krew z grzechu omywa nas to jest baranka święta Krew.

 

5.

 

Mój Zbawiciel On bardzo kocha mnie ja nie wiem czemu

 

miłością darzy mnie On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce będę, będę mieszkał razem z Panem mym

 

6. 

 

 

 

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony

 

na wieczne czasy bądźże pozdrowion 

Gdzie Bóg król świata całego dokonał życia swojego

 

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony

Ta sama Krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła

 

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony

Z ciebie moc płynie i męstwo w Tobie jest nasze zwycięstwo.

 7.

 

 

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,

 

Chrystus Chrystus Władcą nam

 

 

Christus vicit,  Christus regnat,  Christus Christus imperat.