plan spotkań do końca roku     
           zamieszczony w zakładce
              "kalendarz spotkań"